3

 

ראשי קידוח אופקיים DU - ראשי הברגה אופקיTU

2

 

מכונה סמרור אלקטרו פניאומאטית – אורבי טלית RM

1

מתקנים לענפי המתכת, הפלסטיק והאלקטרוניקה

6

 

ראשי קידוח אנכיים - DMP ראשי הברגה אנכיים-TM

5

 

מכונה להדפסת חום על סרט– Fcpp-5125Hs

4

 

מכונה הלחמה בסיבוב Spin Weld

9

 

שולחנות חלוקה מכני פניאומאטי-TSD

8

 

מכונה פניאומאטי להלחמת בועה – בליסטר

7

 

מכבש פניאומטי פרקי – ומכבשים ישירים

מכבש מבנה אלומיניום דגם 63-FCP

כוח לחיצה עד 180 ק"ג ישיר 

 

תושבת בוכנה ניתן לכיוון גובה . הפעלה פניאומאטית מערכת ווסת מסנן 1/4 שסתום הפעלה 5/2 , שסתום לחצן בשני ידיים בטיחותי .

מכבש דגם SP

 

2100 S שולחני חשמלי פניאומאטי הפעלה בטיחותי

 SP3000

מכבש נעיצת קשיחים פניאומטי

 

מכבש זרוע מפרקי דגם TPP-5160

מהלך 50 מ״מ כוח לחיצה 3.5 kg הפעלה בטיחותית בשתי ידיים

3000-FCPP

מכבש פניאומטי ישיר דגם הפעלה בשתי ידיים בטיחותי

Fcp 3000 HS

מכונה אופקית להטבעה הדפסה בחום אלקטרו פניאומאטי

יחידת קידוח 9-DUL

אלקטרו פניאומאטית מבוקר הידרו צק

דגם FCPP -150 – H

מכונה הטבעה והדפסה

חום

מכבש שולחני דגם

2100 Sp 2125 / Sp

הפעלה בשתי ידיים – 450 kg ב7 אטמ / 900 kg ב7 אטמ